Climatització

La climatització consisteix en condicionar l’aire a uns nivells de temperatura, humitat i qualitat adequats per al benestar de les persones segons l’època de l’any, és a dir, calefacció a l’hivern i refrigeració a l’estiu. A aquest efecte, una oficina “tipus” por invertir més del 50% del consum energètic total de l’edifici.

Consells pràctics per estalviar energia i diners

 1. Utilitza les finestres de forma intel·ligent. Per exemple: si els toca el sol, aprofita la seva escalfor a l’hivern, i abaixa els tendals o persianes a l’estiu.
 2. Fes servir el refredament gratuït: obre els finestrals durant la nit i les primeres hores del matí. Asseguraràs la qualitat de l’aire, una bona ventilació natural i, a la vegada, estalviaràs diners i energia.
 3. Evita temperatures superiors al que sigui necessari i la despesa supèrflua d’energia que generen. Els edificis públics i centres de treball han d’ajustar la calefacció a 19º a l’hivern i l’aire a 27º a l’estiu.
 4. Apaga els aparells elèctrics que no s’estiguin utilitzant (llums, fotocopiadores, impressores, ordinadors, etc.). A més del seu consum, aquests aparells generen escalfor a les oficines.
 5. Mantén tancades les portes i finestres a l’exterior quan funcionin els sistemes de climatització, i implica i consciencia els teus companys.
 6. Si el teu edifici té radiadors o fan-coils (reixetes d’aire), no els cobreixis ni tapis amb objectes que impedeixin la difusió de l’aire, i fes servir el termòstat. I apaga’ls si ets l’últim a marxar.
 7. Si el teu edifici té algun tipus de control d’encesa/apagada de la climatització (horari o per zones ocupades/de pas), apaga-la als espais on no en calgui.

Sabies que...

flecha derecha En els edificis d’oficines hi ha un gran potencial d’estalvi energètic, que es pot aconseguir sense reduir el confort i sense grans inversions econòmiques. Els gestos més senzills i amb cost zero són els que tenen a veure amb els nostres hàbits. Però per a corregir-los, cal la conscienciació i col·laboració activa de tots els treballadors.

flecha derecha Seguint unes bones pràctiques en l’ús de la climatització, podem aconseguir grans beneficis Per contra, la manipulació dels termòstats amb poc o cap criteri per part dels usuaris pot comportar avaries i fins i tot més despeses.

il·luminació

Sabies que...

flecha derecha Un bon sistema d’il·luminació és aquell que proporciona suficient llum en el lloc correcte i en funció de l’ús que es doni a l’espai il·luminat, de forma que els empleats puguin fer la seva feina eficientment i sense fatiga.

flecha derecha La il·luminació
pot millorar l’aspecte d’un espai i proporcionar un ambient de treball agradable, però suposa fins al 30% del consum energètic total de l’oficina. Per tal d’evitar el malbaratament, ha de ser energèticament eficient. Substituir làmpades i bombetes per altres de tipus LED, les més recomanables actualment, pot estalviar fins a un 80% mantenint el confort lumínic.

Consells pràctics sobre il·uminació a l'oficina

 1. Aprofitar al màxim la llum natural: moure els objectes que impedeixen el pas de la llum (armaris, prestatgeries, plantes), col·locar les taules de treball a prop de les finestres, mantenir les persianes obertes, etc.
 2. Utilitzar només els llums realment necessaris. Un hàbit tan senzill com apagar un llum que no utilitzi ningú pot representar un estalvi d’energia de fins a un 10%.
 3. Genera hàbits entre els teus companys recordant-los que no s’oblidin d’apagar els llums quan se’n vagin. Els serveis de neteja, conserges, personal de seguretat, etc. exerceixen un paper important en aquesta acció.
 4. Utilitza làmpades de baix consum (fluorescents o LEDs). Amb el mateix nivell lumínic, el seu consum energètic és molt més menor i la seva vida útil molt llarga, cosa que repercuteix en uns costos menors de reposició i manteniment.
 5. Una oficina amb sistemes de control d’il·luminació permet importants estalvis d’energia, mitjançant mesures com aquestes:
  • Usar sistemes de gestió integrats. Fan possible programar enceses i apagades, variar fluxos lumínics, integrar detectors de presència i controlar les instal·lacions de l’edifici de forma remota i simple des d’un telèfon intel·ligent, tauleta o ordinador.
  • Col·locar detectors de presència a les zones de treball, pas i accés.
  • Donar preferència a la il·luminació localitzada i adaptar-la a les necessitats de cada lloc de treball.
  • Fer servir reguladors electrònics d’intensitat lluminosa en els llums situats a prop de les finestres, que només s’encenguin si no hi ha llum natural.
  • Reduir la il·luminació en passadissos i zones de pas.
 6. La intensitat de la llum disminueix quan les làmpades i bombetes s’embruten. Promou la seva neteja periòdica: estalviaràs energia i milloraràs la qualitat de la il·luminació .
 7. També és possible estalviar en la il·luminació d’emergència: els llums tipus LED requereixen una bateria de menys capacitat i consumeixen menys.

Equipament ofimàtic

Els equips eficients, els sistemes d’estalvi d’energia i una selecció i un ús adequats d’aquests equips, són essencials per tal d’aconseguir l’objectiu d’estalvi energètic.

Consells pràctics per a lestalvi energètic

 1. Utilitza les funcions apagar, suspendre i hivernar de l’ordinador segons la teva activitat. I apaga’l sempre en finalitzar el teu horari o en vacances.
 2. És millor adquirir equips amb etiquetatge Energy Star. Els ordinadors i monitors amb aquest logotip consumeixen entre un 25-60% menys, i les impressores són un 25% més eficients.
 3. Per a disminuir el consum del teu monitor, s’aconsella:
  • Apagar la pantalla del monitor en aturades de més de 10 minuts.
  • Ajustar la brillantor de la pantalla a un nivell mig o baix, fixat per defecte en molts portàtils quan funcionen amb bateria (estalvia fins a un 40%).
  • Escollir fons de pantalla amb colors foscos (necessiten un 25% menys d’energia que una pantalla blanca).
  • Utilitzar un estalvi de pantalla de color negre, sense imatges ni animació.
 4. Evita el consum fantasma en mode d’espera (stand-by). Si disposes de regletes de connexió d’endolls amb interruptor incorporat, apaga’l en finalitzar la jornada laboral. Així tallaràs el subministrament energètic a tots els aparells connectats.
 5. Utilitza la impressora de forma eficient:
  • Imprimeix documents per les 2 cares i en blanc i negre, o utilitza les funcions d’estalvi de tinta i el mode esborrany.
  • Procura agrupar l’enviament dels treballs a la impressora i agita el cartutx de tòner quan s’està acabant, farà moltes còpies encara.
  • Estableix una apagada centralitzada de tots els aparells ofimàtics fora de la jornada laboral, com les impressores. Si la teva impressora és local, apaga-la sempre que no es faci servir.
  • Sol·licita al responsable de TI que configuri el mode estalvi d’energia.

Sabies que...

alt=""
flecha derecha En alguns edificis, l’equipament ofimàtic (ordinadors, impressores, fotocopiadores, faxos, etc.) pot consumir fins al 20% de l’electricitat. La meitat d’aquesta xifra correspon als ordinadors personals.

Ascensors

Els ascensors originen una despesa energètica considerable i d’avaries o manteniment. El seu ús racional, tant per part del personal com dels visitants, pot suposar estalvis importants.

Imagen de dos personas saliendo de un ascensor representativa del uso correcto de éste

Consells pràctics per a ascensors

 1. Intenta pujar i baixar per les escales, especialment entre plantes contigües. És més econòmic, ecològic i saludable.
 2. Si l’edifici té varis ascensors, prem només un botó de trucada.

Consums indirectes


A la feina també hi ha moltes altres petites accions que poden contribuir a l’estalvi energètic i econòmic des de l’origen: reduir el consum de paper, plàstics i altres materials d’oficina; reutilitzar mobiliari, cables, components i envasos; reciclar en els contenidors corresponents el paper, vidre, tòner, piles, envasos i altres residus; fer un ús responsable de l’aigua; i en general, estendre i repetir els bons hàbits que ja hem incorporat a la nostra vida diària.