Home > Autoconsum

L’autoconsum permet als ciutadans generar i consumir la seva pròpia electricitat renovable, generada mitjançant la instal·lació de panells solars fotovoltaics a la seva llar, local o comunitat de veïns.
Part del consum elèctric de l’habitatge o comunitat es cobreix amb l’energia generada per la instal·lació d’autoconsum, fet que suposa un estalvi directe en la factura elèctrica, menor dependència dels canvis de preus de l’electricitat i un menor consum d’energia fòssil, la qual cosa contribueix a reduir les emissions contaminants a l’atmosfera.
La instal·lació d’autoconsum es connecta a la xarxa elèctrica, de manera que quan està generant energia (durant el dia) es consumeix directament. Si no es consumeix tota l’energia generada, l’energia sobrant (excedent) pot emmagatzemar-se en bateries si la instal·lació compta amb elles, o bolcar-se a la xarxa, rebent per ella un import econòmic en compensació, o bé en forma d’un descompte en la factura elèctrica, o bé com una venda d’energia en el mercat.

Què és l'autoconsum?

flecha derecha L’autoconsum, aplicat a l’energia i més concretament a la fotovoltaica, és la captació de l’energia del sol, il·limitada i gratuïta, mitjançant panells solars col·locats a la nostra teulada, al nostre terrat o jardí, per a convertir-la en electricitat i fer ús d’ella de forma individual o col·lectiva.

Aposta per autoconsum

Sabies que...

flecha derecha Espanya, amb gairebé 300 dies de sol anuals, és un dels països més privilegiats d’Europa per disposar d’un excel·lent recurs renovable, il·limitat i gratuït: l’energia solar. Aquesta energia es pot convertir en electricitat per al consum propi. Aquesta energia es pot convertir en electricitat per al consum propi.

Perquè apostar per l’autoconsum?

  1. El ciutadà participa activament en la transició energètica al generar la seva pròpia electricitat.
  2. És una energia 100% renovable, il·limitada i gratuïta.
  3. Evita l’ús de fonts d’energia contaminants i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, contribuint a millorar la qualitat de l’aire.
  4. Redueix la factura de l’electricitat de forma considerable.
  5. Beneficia l’economia, ja que implica la creació de feina directa, qualificada i local, i contribueix a enfortir la competitivitat de les empreses.
  6. Redueix la dependència energètica de les companyies elèctriques i els canvis en les tarifes.
  7. Les tecnologies renovables s’han abaratit molt. La fotovoltaica, en especial, ha reduït els seus costos els últims anys i continua la seva tendència decreixent, cosa que permet una amortització més ràpida de les instal·lacions.
  8. Instal·lació senzilla i modular: no requereix grans inversions ni obres.
  9. Requereix poc manteniment.
  10. Genera feina qualificada i riquesa per al país. Ara mateix hi ha una enorme demanda de professionals qualificats per a dur a terme les instal·lacions d’autoconsum a tota Espanya.

Aquí pots veure un vídeo divulgatiu sobre l'autoconsum.

Si en vols més informació, et pots descarregar una guia pràctica completa per convertir-te en autoconsumidor a: https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/oficina-de-autoconsumo/guias-tecnicas-sobre-autoconsumo