Home > Mobilitat eficient

El transport és el sector que més energia consumeix a Espanya, arribant a un 40% del total nacional. Solament els turismes representen el 18 % del consum energètic total del nostre país. I del parc total d’automòbils, tan sols una mica més del 5 % es nodreix de fonts renovables.

A les ciutats, la mobilitat es caracteritza per la dependència del cotxe, que consumeix molt espai i energia i té importants deficiències en tres àmbits: l’econòmic (un alt cost del transport), el social (genera exclusió social i territorial) i el mediambiental (afecta a la qualitat de l’aire i a la salut de les persones). Si a això afegim la congestió del trànsit, es tradueix en més temps perdut en desplaçaments, més energia malbaratada i un augment de l’estrès, el cansament i la irritabilitat.

És necessari fomentar un ús més racional del cotxe, reduir la necessitat de desplaçaments i incentivar l’ús de modes de transport més eficients. Aquests són, per ordre, el desplaçament a peu, la bicicleta o el patinet, el transport públic i, en últim lloc, la moto i el cotxe privat.

Són tres los pilars fonamentals de la transició energètica cap a un transport més eficient i sostenible:

 • Una mobilitat urbana amb menys dependència del cotxe, que redueixi el consum de combustibles fòssils i l’impacte mediambiental i recuperi els espais per al ciutadà.
 • La progressiva electrificació dels vehicles: bicicletes, patinets, motocicletes i cotxes elèctrics, endollables i de pila de combustible.
 • La conducció eficient. Si no queda més remei que utilitzar el cotxe, almenys fer-ho sense malbaratar combustible.

Què és la mobilitat?

flecha derecha La mobilitat eficient i sostenible és el desplaçament de persones i mercaderies de forma eficient (és a dir, obtenint els mateixos resultats amb el mínim possible de recursos) i sostenible (que es pot mantenir durant llarg temps sense esgotar els recursos i sense causar danys greus al medi ambient). La mobilitat urbana es refereix als desplaçaments que es produeixen en la ciutat.

Mobilitat urbana

Sabies que...

flecha derecha Es calcula que caminar 25 minuts al dia es afegeix fins a set anys més de vida. I que pedalejar 8 kilòmetres en bici per anar a la feina quatre dies a la setmana evita 750 kg d’emissions de CO2 anuals.

flecha derecha Prop del 40% del consum d’energia final es concentra en el sector del transport i es focalitza en els consums associats al transport per carretera (35% del consum d’energia final).

Consells pràctics per a la mobilitat urbana

 1. Fes servir el transport públic o comparteix cotxe amb veïns i companys de treball. Gairebé sempre existeixen alternatives; si pots, evita viatjar en cotxe.
 2. Per a distàncies curtes, és molt més eficient i saludable desplaçar-se a peu o en vehicles sostenibles.
 3. Els carrers sense trànsit milloren les relacions socials, impulsen la interacció veïnal i beneficien l’economia.
 4. Limitar la velocitat a 30 km/h a l’interior de la ciutat pacifica la circulació i disminueix el risc d’accidents i atropellaments.
 5. Restringir l’accés dels vehicles més contaminants al centre de les ciutats és beneficiós per a tothom. Millorar la qualitat de l’aire és una necessitat real i una obligació.

Mobilitat elèctrica

Consells pràctics de mobilitat elèctrica

 1. Aprofita els ajuts directes (Pla MOVES III) per a adquirir vehicles elèctrics i híbrids endollables, així com per a instal·lar punts de recàrrega.
 2. Cada vegada existeixen més vehicles sostenibles: cotxes, motos, bicicletes i patinets elèctrics són bones alternatives per a moure’s per la ciutat.
 3. A més, són mitjans de transport silenciosos, lliures d’emissions, fiables i senzills de mantenir.
 4. Pensa en el medi ambient: la conscienciació ha generat un canvi cada vegada més a favor de la mobilitat sostenible en els ciutadans.

Sabies que...

flecha derecha Un automòbil elèctric gasta molt menys que un de convencional. El cost per km recorregut d’un vehicle elèctric és de l’ordre de fins a sis vegades menys que en un vehicle de gasolina o dièsel. Les diferències de cost per km entre tecnologies varien si la recàrrega del vehicle elèctric es fa a la llar o és pública, i el preu de les gasolines i gasoils, però de manera general, el cost del vehicle elèctric està a l’entorn d’1,5-2 €/100 km, mentre que un vehicle de gasolina està a l’entorn de 9-12 €/100 km.

Conducció eficient

Imagen de un hombre conduciendo representativa de una conducción eficiente

Consells pràctics per a una conducció eficient

 1. Apaga el motor en aturades que durin més de 60 segons (si el teu cotxe no ho fa de forma automàtica).
 2. Arrancar és fonamental per a estalviar. No facis acceleracions brusques ni esperis a iniciar la marxa després de l’arrencada.
 3. Utilitza la 1ª marxa només per a començar a moure’t i canvia a 2a després d’un parell de segons.
 4. Les marxes llargues són essencials per a estalviar carburant. Canvia com més aviat millor i circula a poques revolucions.
 5. Fes ràpidament els canvis de marxa. Evitaràs perdre velocitat i haver de tornar a accelerar.
 6. Si condueixes un cotxe de canvi automàtic amb distintes opcions, escull el mode econòmic.
 7. Mira la carretera el més lluny possible per a anticipar frenades o acceleracions.
 8. Mantén una velocitat constant, evitant pèrdues d’energia cinètica i aprofitant al màxim les inèrcies del vehicle.
 9. Per a desaccelerar, deixa rodar el cotxe amb la marxa engranada en aquest instant per a frenar després. Si les condicions de conducció ho permeten, és millor aturar el cotxe sense reduir.
 10. Evita les acceleracions brusques i les revolucions altes (procura no passar de 2.500 r.p.m. en un cotxe de benzina i 2.000 en un dièsel).
 11. Revisa la pressió dels pneumàtics: si és molt baixa consumiràs més.
 12. No deixis instal·lats baques, portaequipatges, cofres… Monta’ls només quan els necessitis.

Troba més informació sobre les formes de mobilitat sostenible en aquests enllaços: