Home > Etxebizitzaren birgaitzea

Espainiak ia hamar milioi bizitoki-eraikin ditu, eta Espainiako energia kontsumoaren % 30 gastatzen dute.

Eraikin gehienak Eraikingintzaren Kode Teknikoa aplikatu baino lehenago eginak dira (2022an eguneratu eta onartu zena) eta Espainiako etxebizitzen % 60 inolako efizientzia energetikoko araudirik gabe eraiki ziren. Horregatik, gure herrialdeak energetikoki zaharkituak diren eraikin mordoa dauka. Presazkoa da haietan ekitea, efizientzia hobetu eta kontsumoak murrizteko, energia-birgaitzearen bidez.

Ekintzak, batez ere, eraikinaren inguratzailean (fatxadak, zabaltzak, leihoak) egiten dira baita energia-instalazioekin zerikusia duten elementuetan ere (berokuntza eta aire girotua, etxeko ur beroa, argiztapena, energia berriztagarrien ekoizpena…).

Eraikinen energia-birgaitzea inbertsio oso errentagarria da epe luzera. Familien urteko energia-gastuak asko murrizten ditu, eta gainera, higiezinaren balioa nabarmen handitu egiten daeraikinak kalifikazio energetiko on bat duenean.

Etxebizitzaren energia-ziurtagiriak higiezinaren energia-efizientzia ebaluatzen du. Eraikin guztiek eduki behar dute ziurtagiri hori. 10 urterako balio du eta higiezinaren efizientzia energetikoa sailkatzen du Atik Gra. Energia-ziurtagiriaren helburua aurrezkia eta efizientzia bultzatzea da, eta kontsumitzaileak energiaren eta CO2 isurien eragina baloratu eta konparatzea, jabetza alokatu edo erosi behar badu.

Eraikinen energia-birgaitzeko laguntza asko daude hasierako inbertsioak egin eta ekintza horiek egiteko, jabeari balioa eta erosotasuna emateaz gain, klima-aldaketaren aurka borrokatzen laguntzen dute eta ekonomia nazionalaren alde egiten dute.

Zer da birgaitze energetikoa?

flecha derecha Eraikinen energia-birgaitzea eraikinaren energia-errendimendua hobetzeko (fatxadak, zabaltzak, leihoak eta instalazioak) eta kontsumoa murrizteko gauza daitezkeen ekintzen multzo gisa definitzen da, denborarekin erosotasun termiko hobea izaten ere laguntzen dutena.

Errehabilitaziorako arrazoiak

Zer da
etxebizitzaren energia-ziurtagiria?

flecha derecha Etxebizitzaren energia-ziurtagiria okupatutako higiezin baten energia-eskaera islatzen duen dokumentu bat da, aireztatzeko, argiztatzeko, berokuntzako, hozteko eta ur beroaren sistemak kontuak hartuta.

Eraikinak energetikoki birgaitzeko
arrazoi de edificios

  1. Espainian dauden etxebizitzen % 60 efizientzia energetikoaren araudi bati ere jarraitu gabe eraiki ziren.
  2. Energia-birgaitzeak dirua eta energia aurrezten ditu, erosotasuna eta bizitza-kalitatea hobetzen ditu eta higiezinen balioa handitzen du.
  3. Inguratzaile termikoen (fatxadak, zabaltzak) eta kanpoko itxituren (ateak eta leihoak) gaineko inbertsioak lehenesten dira, instalazio termikoetan (adibidez, galdarak) hobekuntzak egin aurretik.
  4. Pixkanaka deskarbonizatzeko energia- eta ingurumen-helburuak lortzen laguntzen du, 2050erako klima-neutraltasuna lortzeko.
  5. Gizartean barneratzeko elementu bat da, behar duten baina eskuratu ezin duten bizilagun eta familientzat pentsatutakoa. Lehentasuna dute auzoen hiri-birgaitzea laguntzen duten ekintzek.
  6. Garrantzitsua da lehendik dauden eraikinak birgaitzea, superefizienteak diren berriak eraikitzea baino.
  7. Lan asko sortzen ditu, eraikuntza gehiago eraiki beharrik gabe. Energia-aurrezkian eta efizientzian egindako inbertsioek urtean 42.000 eta 80.000 lanpostu zuzen sortuko dituztela kalkulatzen da, hemendik 2030era.
  8. Jasangarritasuna bultzatzen du000 biztanle baino gutxiagoko herriguneetan.

Birgaitze energetikoari buruzko bideo informatibo eta dibulgatzailea ikus dezakezu hemen.

Bestelako informazio iturriak

Web IDAE:
www.idae.es/eu